Archive | Juni 2016

Misli lijepo sanjaj ljepše

Uvijek sam se pitala šta je starije: snovi ili java?
Šta na šta utiče: snovi na javu ili java na snove?
Onda sam shvatila da ne možeš ružno misliti i raditi, a lijepo sanjati. Kakav život takvi snovi.

Isto

 

Isto. Sve.Opet.

Taman pomislim da će ovaj dan biti bolji od prethodnog, a onda poziv…

Šta da radi insan koji cijelog života nije imao ni dilemu ni strah ni od čega i ni pred čim, osim pred Svevišnjim, kad medicina od njegovog bližnjeg digne ruke!?

Ima mogućnost izbora: da se i sam prepusti očaju i pusti da ga pacijent ponese sa sobom ili da se i u drugom slučaju prepusti očaju i povuče druge za sobom?

Šta god da izabere nije dobro.

Jer dobra nema.